Home Irish Language Gearrliostaí do Ghradaim Fhoilsitheoireachta 2020 Fógartha / Shortlists Announced for the 2020...

Gearrliostaí do Ghradaim Fhoilsitheoireachta 2020 Fógartha / Shortlists Announced for the 2020 Publishing Awards as Gaeilge

Gearrliostaí do Ghradaim Fhoilsitheoireachta 2020 Fógartha 

D’fhógair An tOireachtas, i gcomhpháirt le Foras na Gaeilge, (Dé Máirt, 18 Lúnasa 2020) teidil na leabhar atá ainmnithe ar na Gearrliostaí do Gradam Uí Shúilleabháin (Leabhar na Bliana don Léitheoir Fásta), Gradam Réics Carló (Leabhar na Bliana don Léitheoir Óg), agus Gradam de Bhaldraithe (Leabhar na Bliana do shaothar aistrithe go Gaeilge ó theanga eile). 

Tá fiche haon leabhar (21) roghnaithe do ghearrliostaí na bliana seo – ocht (8) leabhar ar ghearrliosta Ghradam Uí Shúilleabháin, seacht (7) leabhar ar ghearrliosta Ghradam Réics Carló agus sé (6) leabhar ar ghearrliosta Ghradam de Bhaldraithe. I measc na dTithe Foilsitheoireachta a bhfuil leabhair leo ainmnithe i mbliana tá, An tSnáthaid Mhór, Cló Iar-Chonnacht, Dalen Éireann, Éabhlóid, Futa Fata, Leabhar Breac, Móinín agus LeabhairCOMHAR. Tá liosta iomlán de na leabhar ar fad atá gearrliostaithe ar fáil thíos. 

Roghnaítear na buaic-shaothair de réir na gcritéar seo a leanas: fiúntas an ábhair; caighdeán na Gaeilge; dearadh an leabhair, ag áireamh téacs, clúdach, léaráidí agus dea-chleachtas foilsitheoireachta; caighdeán foilsitheoireachta; agus mar a fhreastalaíonn an leabhar ar riachtanais an mhargaidh léitheoireachta. 

“Déanaim comhghairdeas ó chroí le gach Teach Foilsitheoireachta atá ar ghearrliostaí na bliana seo”, a dúirt Liam Ó Maolaodha, Stiúrthóir an Oireachtais. “Bíonn comórtas géar ann gach uile bhliain agus ní haon eisceacht í an bhliain seo. Léiriú ar shár-chaighdeán in earnáil na foilsitheoireachta is ea an líon saothar le háireamh atá ar na gearrliostaí seo. Inspioráid dúinn ar fad agus lón dóchais don todhchaí an tslí ar lean scríbhneoirí agus foilsitheoirí ar aghaidh ag saothrú go cruthaitheach agus go fuinniúil le linn thréimhse chorrach na dianghlasála. Guím gach rath orthu ar fad,” a dúirt sé. 

Dúirt Leas-Phríomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Edel Ní Chorráin, “Tá obair iontach ar siúl ag foilsitheoirí na Gaeilge agus tá leabhair ar ardchaighdeán ag teacht amach bliain i ndiaidh bliana. Tá moladh mór ag dul do na húdair, na haistritheoirí, na maisitheoirí agus na foilsitheoirí as na leabhair iontacha seo a chur ar fáil do phobal na Gaeilge. Léiríonn na liostaí seo go gclúdaíonn foilsitheoireacht na Gaeilge réimse leathan ábhar agus go bhfuil leabhair ann do gach duine. Bíonn sé deacair i gcónaí buaiteoirí a roghnú i measc na roghanna ar na gearrliostaí agus is amhlaidh atá an scéal arís i mbliana.” 

Fógrófar na buaiteoirí ag tús mhí Dheireadh Fómhair 2020. Gabhann duaischiste de €17,000 leis an trí ghradam foilsitheoireachta. Tá eolas cuimsitheach maidir leis na leabhair ar fáil ag www.antoireachtas.ie. 

Le haghaidh tuilleadh eolais: Louise Ní Dháibhéid, An tOireachtas T: 00353 87 1005439 R: louise@antoireachtas.ie 

Bronnfar na duaiseanna mar seo a leanas: €5,000 ar fhoilsitheoir an leabhair do Ghradam Uí Shúilleabháin agus €2,500 ar údar an tsaothair; €5,000 ar fhoilsitheoir an leabhair do Ghradam Réics Carló, €1,250 ar údar an tsaothair agus €1,250 ar mhaisitheoir an tsaothair; €1,500 ar fhoilsitheoir an leabhair do Ghradam de Bhaldraithe agus €500 ar aistritheoir an tsaothair

Gradam Uí Shúilleabháin

MÁCHAIL le Ré Ó Laighléis, foilsithe ag Móinín – Snátha as a chéile á dtrasnú féin go sciliúil ealaíonta i dtáipéis dhraíochtúil an scéil íogair seo. Scéal atá go hiomlán ar an sprioc maidir le cúrsaí na linne seo. Scéal diamhair, scéal eachtraíochta, scéal fealsúnachta. Saothar atá eisceachtúil ar an uile bhealach! 

AN DIABHAIL DÉANTA le Joe Steve Ó Neachtain, foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht – Sa chnuasach gearrscéalta seo, cíortar ábhair an saol mór ag brú isteach ar an mbaile beag, saincheisteanna sóisialta, an rachmas ag streachailt leis an mbochtanas, agus an grá agus an briseadh croí in árach a chéile gan stad gan staonadh.

SA TEACH SEO ANOCHT le Micheál Ó Conghaile, foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht – Is úrscéal nua é seo ó pheann Mhíchíl Uí Chonghaile. Insíonn an leabhar seo scéal fear atá ar tí siúl amach agus a theach a fhágáil, an teach inar rugadh agus tógadh é, agus a theaghlach ina dhiaidh. 

CROÍ CINE cnuasaithe ag Seán de Fréine, foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht – Is cnuasach uathúil scríbhneoireachta í Croí Cine a sholáthraíonn réamhrá cuimsitheach fairsing ar scríbhneoireacht na Gaeilge, a shíneann siar chomh fad leis na 1600í go dtí deireadh an 20ú haois. Is cnuasach é seo de na céadta sleachta gairide as litríocht na Gaeilge – scothshamplaí den fhilíocht, de nathanna cainte, agus de scríbhneoireacht shaibhir na Gaeilge ó cuireadh peann Éireannach le pár i gcéaduair sa séú céad.

AN BAILE BEAG GÉIMIÚIL: AMHRÁIN NA TRÁ BÁINE curtha in eagar ag Sinéad Ní Ráinne, foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht – Tá cáil i bhfad agus i ngearr ar an Trá Bháin, i 
gCeantar na nOileán i gConamara mar áit a bhfuil na trí ní nach féidir a fhoghlaim sa saol – fonn, féile agus filíocht – le fáil go fairsing ann. Tá sé amhrán déag sa leabhar seo a cumadh sa cheantar féin, nó a chum daoine ón gceantar a chuaigh ar imirce. Tá aiste chuimsitheach eolais ag dul le gach uile amhrán chomh maith le réamhrá a thugann eolas ar chúlra, ar chultúr agus ar eacnamaíoch na Trá Báine.

TINE GHEALÁIN le Máire Dinny Wren, foilsithe ag Éabhlóid – Tá níos mó ná leathchéad dán sa chnuasach filíochta seo, a nochtann croí agus spiorad an údair, a ceantar dúchais, a cultúr agus a daoine. Tá daonnacht láidir le braith sna dánta rud a thugann deis don léitheoir mothú, foghlaim agus tuiscint níos doimhne a fháil ar an tsaol thart orainn. Tá na dánta lonnaithe in iarthuaisceart Dhún na nGall sa lá atá inniu ann, le roinnt tagairtí siar ar chuimhní an údair, ar a hóige agus ag éirí aníos di faoin tuath. 

BEALACH NA SPÁINNEACH le Liam Mac Cóil, foilsithe ag Leabhar Breac – Seo é an tríú leabhar, agus an leabhar deireanach, i sraith leabhair de chuid Lúcás Ó Briain (An Litir). Sraith úrscéalta atá suite in Éirinn agus ar Mhór-Roinn na hEorpa sna blianta corraitheacha sin tar éis Imeacht na hIarlaí. 

ÉADAOIN SEACHT SNAIDHM NA SEIRCE le Diarmuid Johnson, foilsithe ag Leabhar Breac – Is é scéal Éadaoine scéal mór grá na Sean-Ghaeilge, scéal nár mhair ach ina bhlúirí, blúirí i Leabhar na hUidhre, blúirí i Leabhar Buí Leacan. Tá an t-ábhar sin ar fad fite in aon scéal amháin ag Diarmuid Johnson — na bearnaí líonta, agus feoil curtha ar na cnámha —ionas gur sean-eipic nua atá againn atá inchurtha le scéal Héilin na Traí, nó le scéal Tristan agus Íosóid. 

Gradam Réics Carló 

SCÚNC AGUS SMUIRÍN le Muireann Ní Chíobháin agus maisithe ag Paddy Donnelly, foilsithe ag Futa Fata – Tá grá mór ag Scúnc beag dá bhréagán bog, Smúirín. Is é Smúirín an compánach is ansa leis ar domhan. An rud is deise faoi Smúirín ná an boladh atá uaidh. Ach lá amháin, cailleann Smúirín a bholadh. An féidir le Mamaí an scéal a chur ina cheart? 

AR STRAE le Patricia Forde agus maisithe ag John White, foilsithe ag Futa Fata – Tá Nizar i bhfad ó bhaile. B’éigean dó a bhaile sa tSiria a fhágáil nuair a thosaigh an cogadh. Tá cónaí anois air in óstán in Éirinn agus níl a fhios aige cén fhad a bheidh sé ann. Tá an saol an-deacair ar Nizar. Ansin lá amháin, bualann sé le cara nua, atá imithe ar strae… 

MÍP le Máire Zepf agus maisithe ag Paddy Donnelly, foilsithe ag Futa Fata – Is í Míp an robat is cliste dár déanadh riamh. Tá sí á seoladh go Mars, le fáil amach an bhfuil eachtráin ina gcónaí ann. Tógann sí go leor pictiúr ann agus cuireann sí ar ais chuig an domhan iad, ach cá bhfuil na heachtráin? Ansin, tarlaíonn tubaiste. “Tá Míp bhocht réidh” a deir na heolaithe. Ach an bhfuil?

AN FÉILEACÁN AGUS AN RÍ le Máire Zepf agus maisithe ag Shona Shirley Macdonald, foilsithe ag Futa Fata – Tá scéal Éadaoin agus Mhír á insint in Éirinn le breis agus míle bliain. Baineann Máire Zepf casadh nua as an seanscéal ina leagan féin agus tugtar draíocht na samhlaíochta Gaelaí chun beatha in ealaín aoibhinn Shona Shirley Macdonald. 

BRÍSTE AN CHEOLTÓRA le Pádraig Standún agus maisithe ag Clifford Hayes agus Deirdre Ní Thuathail, foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht – Tá Jessica agus Simon ag freastal ar choláiste samhraidh chomh maith le ranganna ceol uirlise. Ba mhaith leo a bheith ina gceoltóirí, ach tá drogall orthu mar gheall ar an síorchleachtadh a bhíonn ag teastáil chuige seo. Cad a tharlódh dá bhféadfaidís dul timpeall ar fhadhb an chleachtais?

RITA AGUS AN NINJA le Máire Zepf agus maisithe ag Andrew Whitson, foilsithe ag An tSnathaid Mhór – Is cailín beag í Rita le smaointe móra.Is breá léi dul i bhfolach. Ba mhaith léi traenáil mar ninja. Ansin, bheadh sí ciúin, gasta, dofheicthe. Ach cén deireadh a bheadh leis?

NEANSAÍ AR AN BHFEIRM le hOrna Ní Choileáin agus maisithe ag Aidan J. Collions, foilsithe ag LeabhairCOMHAR – Tá fonn eachtraíochta ar Neansaí, cailín a chuirfeadh aoibhneas ar do chroí. Ar ndóigh, glactar leis go bhfuil sí soineanta go dtí go gcruthaítear a mhalairt! Pictiúr leabhar álainn ina ndéanann cailín óg cairdeas le an-chuid ainmhithe feirme. Cuireann íomhánna bríomhaire agus nua-aimseartha go mór leis an scéal. 

Gradam de Bhaldraithe 

ZOG le Julia Donaldson agus Axel Scheffler agus aistrithe ag Tadhg Mac Dhonnagáin, foilsithe ag Futa Fata – Is é Zog an dragún is díograisí ar scoil ach bíonn timpistí aige go minic. Ar ámharaí an tsaoil, tagann cailín beag mistéireach i gcabhair air i gcónaí ach an mbeidh sí in ann cabhrú leis an tasc is doichte seo a dhéanamh: an banphrionsa a ghabháil?

DIALANN DÚRADÁIN: AN FHÍRINNE SHEARBH le Jeff Kinney agus aistrithe ag Máirín Nic Con Iomaire, foilsithe ag Futa Fata – Cheap Greg Heffley go mbeadh sé go hiontach a bheith níos sine, ach níl. Tá brú nua ag baint le cóisirí tí a dtéann buachaillí agus cailíní chucu in éineacht. Tá freagrachtaí nua ar Ghreg. Tá sé féin ag fás agus ag athrú agus níl a sheanchara, Rowley, thart chun labhairt leis faoi seo ar fad. An mbeidh Greg in ann ag an saol nua seo as féin? Nó an mbeidh air déileáil leis an “fhírinne shearbh”? 

SLAT RÍOGA OTTOKAR le Hergé agus aistrithe ag Gabriel Rosenstock, foilsithe ag Dalen Éireann – Tugann Tintin aghaidh ar ríocht bheag, an tSildáivé, áit a bhfuil comhcheilg ar bun i gcoinne an rí óig, Múisc Áir XII. Is mian leis na comhchealgairí Ríshlat an Rí Ottokar a ghoid, siombail na ríochta. Má éiríonn leo, beidh ar an rí éirí as. Tá an tír ag cur thar maoil le feallairí! An éireoidh le Tintin an rí agus an tSildáivé a shábháil? 

ASTERIX igCOILL CINSEALACHTA le René Goscinny agus Albert Uderzo agus aistrithe ag Gabriel Rosenstock, foilsithe ag Dalen Éireann – Tá Asterix agus a chomh-Ghallaigh ag seasamh in aghaidh impiriúlachas na Róimhe, mar is dual dóibh. Tá plean ag Caesar chun an lámh in uachtar a fháil orthu faoi dheireadh —an ceantar a phlódú le plandálaithe! Seasann Asterix agus a chairde in aghaidh na bplandálaithe ar dtús ach tuigeann siad de réir a chéile go mb’fhéidir go bhfuil an domhan ag athrú. An gcaithfidh na Gallaigh athrú nó má athraíonn siad an gcuirfidh siad a dteanga agus a gcultúr ársa i mbaol? 

NICOLÁS BEAG: EACHTRAÍ le René Goscinny agus Jean-Jacques Sempé agus aistrithe ag Séamus Ó Coileáin, foilsithe ag Dalen Éireann – Seo Nioclás Beag, buachaill scoile atá lán d’fhuinneamh agus de dhiabhlaíocht agus a bhíonn i gcónaí i dtrioblóid. Is cuma más ar scoil nó sa bhaile atá sé, bíonn sé ina liútar éatar nuair a bhíonn Nioclás agus a chairde le chéile. Tá deis anois againn scéalta na heachtraíochta sin a léamh nó a athléamh inár dteanga féin.

AR LUCH AGUS AR DHUINE le John Steinbeck agus aistrithe ag Colmcille Ó Monacháin, foilsithe ag Leabhar Breac– Eagrán álainn Gaeilge den tseanchlasaic le John Steinbeck Of Mice and Men a céadfhoilsíodh sa bhliain 1937, ceann de mhórshaothair na haoise seo caite.

 • Is iad Foras na Gaeilge a dhéanann urraíocht ar na Gradaim Fhoilsitheoireachta. 
 • Is Ceanneagraíocht é An tOireachtas sa réimse, ‘Deiseanna a thacaíonn le hÚsáid na Gaeilge agus Bunú Gréasán’. 
 • Tá Comórtais Liteartha an Oireachtais ar an bhfód ón mbliain 1897 agus tugann siad aitheantas agus ardán thar a bheith luachmhar do scríbhneoirí na Gaeilge. Tá cuid de mhórscríbhneoirí an chéid seo caite, Pádraig Mac Piarais, Máirtín Ó Cadhain agus Nuala Ní Dhomhnaill i measc iar-bhuaiteoirí na gcomórtas seo. 
 • Is é Oireachtas na Samhna, a bunaíodh in 1897, príomhimeacht bliantúil an Oireachtais agus, go dtí i mbliana, bhí sé ar siúl gach aon bhliain ó 1939 – níor reáchtáladh aon Oireachtais sna blianta tar éis bhunú an Stáit mar go raibh go leor de na daoine a bhí gníomhach san Oireachtas gafa le cúrsaí polaitíochta in Éirinn. 
 • Tá féilire leathan imeachtaí eile a bhíonn ar siúl ag tráthanna eile den bhliain ag An tOireachtas. 
 • Bíonn eolas cothrom le dáta i gcónaí ar www.antoireachtas.ie maidir le himeachtaí agus comórtais uile na heagraíochta. 

Shortlists Announced for the 2020 Publishing Awards as Gaeilge 

The shortlists were announced, 18th of August 2020, by An tOireachtas, in conjunction with Foras na Gaeilge, for Gradam Uí Shúilleabháin (Irish-Language Book of the Year for Adults), Gradam Réics Carló (Irish-Language Book of the Year for Children) and Gradam de Bhaldraithe (Irish-Language Book of the Year for publications translated to Irish)

Twenty one (21) books in total have been shortlisted – eight (8) in the category, ‘Irish-Language Book of the Year for Adults’, seven (7) in the Children’s Book category and six (6) in the category for translated works. The Publishing Houses shortlisted include An tSnáthaid Mhór, Cló Iar-Chonnacht, Dalen Éireann, Éabhlóid, Futa Fata, Leabhar Breac, Móinín and LeabhairCOMHAR. Full details of works are available below. 

The criteria for adjudication includes: treatment of the subject matter; standard of Irish; design including text, cover, illustrations and adherence to good practice in publishing; and the extent to which the publication caters for demand in the market. 

“I congratulate all the Publishing Houses who have been shortlisted this year”, said Liam Ó Maolaodha, Director of An tOireachtas. “We have now come to expect fierce competition in all categories and this year is certainly no exception. All the books featuring on the 2020 shortlists are a testament to the breadth and depth of Irish-language publishing and writing talent. The energy and creativity with which publishers and writers continued to work through the challenging period of lockdown is an inspiration to us all and augers well for the sector into the future. I wish them every success”, he said. 

The Foras na Gaeilge Deputy Chief Executive Officer, Edel Ní Chorráin, said, “Irish language publishers are doing a fantastic work with high quality books coming out year after year. The authors, translators, illustrators and publishers are to be commended for making these wonderful books available to the Irish language community. These shortlists show that Irish language publishing covers a wide range of topics and that there are books to cater for everyone’s needs. It is always difficult to choose winners from the options on shortlists and this is definitely the case again this year.” 

The winners of the awards will be announced in early October 2020. A collective prize fund of €17,000 will be awarded. Details of all publications are available at www.antoireachtas.ie. 

More Information: Louise Ní Dháibhéid, An tOireachtas T: 00353 87 100 5439 E: louise@antoireachtas.ie 

Prizes will be awarded as follows: €5,000 to the publisher of the book chosen for Gradam Uí Shúilleabháin and €2,500 to the author of the work; €5,000 to the publisher of the book chosen for Gradam Réics Carló, €1,250 to the author of the work and €1,250 to the illustrator; €1,500 to the publisher of the book chosen for Gradam de Bhaldraithe and €500 to the author of the work

Gradam Uí Shúilleabháin

MÁCHAIL written by Ré Ó Laighléis, published by Móinín – This is a multi-layered story which is artistically and sensitively crafted into a mesmeric tapestry. It is disturbingly reflective of happenings in the modern world. A work of mystery, adventure and philosophy, all in one. It is a remarkable work on many fronts.

AN DIABHAIL DÉANTA written by Joe Steve Ó Neachtain, published by Cló Iar-Chonnacht – In this collection of short stories, Joe Steve Ó Neachtain displays his inimitable style of writing, which combines a deep understanding of human nature, a courageous eye on social issues and lyrical language. 

SA TEACH SEO ANOCHT written by Micheál Ó Conghaile, published by Cló Iar-Chonnacht – This is a new novel by Micheál Ó Conghaile. Sa Teach Seo Anocht tells the story of a man who is about to walk out and leave his home, the house in which he was born and reared, and his family behind. 

CROÍ CINE collected by Seán de Fréine, published by Cló Iar-Chonnacht Croí Cine is a unique anthology of writing that provides a comprehensive and wide-ranging introduction to Irish-language writing, which extends from the 1600s to the end of the 20th century. Croí Cine is a collection of hundreds of short excerpts from Irish-language literature, which features some of the best examples of poetry, sayings and opinion writing in Irish across hundreds of years. 

AN BAILE BEAG GÉIMIÚIL: AMHRÁIN NA TRÁ BÁINE edited by Sinéad Ní Ráinne, published by Cló Iar-Chonnacht – An Trá Bháin –– in Connemara, is widely known for its folklore and traditional song. This book and the enclosed CD, contain sixteen songs which were composed either in the area itself, or by people from the area who had emigrated. 

TINE GHEALÁIN written by Máire Dinny Wren, published by Éabhlóid – There are over fifty poems in the collection which reveal the heart and spirit of the author, her people and culture. Her poems are deeply rooted in the traditions and folklore of her native home. There is a heartfelt humanity in her work that allows us to feel, learn and understand deeper about the world around us. The poems are located in present day Northwest Donegal, with some references to the author’s past and growing up in the countryside.  

BEALACH NA SPÁINNEACH written by Liam Mac Cóil, published by Leabhar Breac – The third and final book in the Lúcás Ó Briain series (An Litir). The final book of a trilogy of novels that crosses Europe on the company of Lúcás Ó Briain in the early years of the 16th Century, with the enemy snapping at our heels. 

ÉADAOIN SEACHT SNAIDHM NA SEIRCE
written by Diarmuid Johnson, published by Leabhar Breac – The story of Éadaoin is our finest Old Irish love story, a story that survived in fragments found in The Book of the Dun Cow and in The Yellow Book of Leacan. Diarmuid Johnson has combined all these various fragments and knitted them into a whole — filling the gaps and adding meat to the bones — to create a new old epic comparable to Helen of Troy or the story of Tristan and Isolde. 

Gradam Réics Carló

SCÚNC AGUS SMUIRÍN written by Muireann Ní Chíobháin and illustrated by Paddy Donnelly, published by Futa Fata – Little Scúnc (Skunk) is inseparable from his soft toy friend, Smúirín (Sniffy). They go everywhere together. One of the things Scúnc most likes about Smúirín is his unmistakeable smell. Anytime Scúnc feels sad or anxious, a sniff of Smúirín makes everything ok again. Until the day that Smúirín loses his special smell. What can Scúnc do to make Smúirín his lovely old sniffable self again? Could Mommy Skunk help to put things right?

AR STRAE written by Patricia Forde and illustrated by John White, published by Futa Fata – Nizar is a boy far from home, the war-torn land of Syria. A refugee, he lives in a converted hotel as his mother waits for news of permission to stay and news of Nizar’s father, lost in the fog of war. When Nizar meets a stray neglected dog, he decides to hide it in his room, a decision that adds to the boy’s already uncertain future. 

MÍP written by Máire Zepf and illustrated by Paddy Donnelly, published by Futa Fata – Míp is the smartest robot ever built. She is bound for Mars, to explore and maybe meet some aliens. She sends back lots of pictures, but there are no aliens anywhere. Then, disaster strikes…Can our brave hero survive, all alone? Based on real events, (mostly!), the story of MÍP, is of a plucky little robot that bravely goes where no other Irish-speaking robot has gone before. 

AN FÉILEACÁN AGUS AN RÍ written by Máire Zepf and illustrated by Shona Shirley Macdonald, published by Futa Fata – A retelling for the 21st century of one of Ireland’s most beautiful legends, first written down in the 12th century! The story of Éadaoin, turned into a butterfly by a jealous rival for the love of King Mír.

BRÍSTE AN CHEOLTÓRA written by Pádraig Standún and illustrated by Clifford Hayes and Deirdre Ní Thuathail, published by Cló Iar-Chonnacht – Jessica and Simon are attending summer college. They are also attending music classes and would love to be musicians, but they’re daunted by all of the practising that’s required. What if they could get around the practice problem? 

RITA AGUS AN NINJA written by Máire Zepf and illustrated by Andrew Whitson, published by An tSnathaid Mhór – Rita is a little girl with big ideas. She loves to hide.She would like to train to be a Ninja. Then, Rita would be quiet, quick and invisible. But how will it all end? 

NEANSAÍ AR AN BHFEIRM written by Orna Ní Choileáin and illustrated by Aidan J. Collions, published by LeabhairCOMHAR – Neansaí is an adventurer, and a delight. Everyone thinks that butter wouldn’t melt in her mouth until she proves otherwise. A lovely picture book for younger readers in which a little girl makes some unlikely friends on the farm. Lively cartoon-like illustrations by Aidan J. Collins perfectly depict this funny story. 

Gradam de Bhaldraithe

ZOG written by Julia Donaldson and Axel Scheffler and translated by Tadhg Mac Dhonnagáin, published by Futa Fata – Zog is the keenest dragon in school. He’s also the most accident-prone. Luckily, a mysterious little girl always comes by and patches up his bumps and bruises. But will she be able to help him with this tightest test: capturing a princess? 
DIALANN DÚRADÁIN: AN FHÍRINNE SHEARBH written by Jeff Kinney and translated by Máirín Nic Con Iomaire, published by Futa Fata Greg Heffley has always been in a hurry to grow up. But is getting older really all it’s cracked up to be? Greg suddenly finds himself dealing with the pressures of boy-girl parties, increased responsibilities, and even the awkward changes that come with getting older—all without his best friend, Rowley, at his side. Can Greg make it through on his own? Or will he have to face the “ugly truth”? 

SLAT RÍOGA OTTOKA written by Hergé and translated by Gabriel Rosenstock, published by Dalen Éireann – Tintin travels to the small kingdom of Syldavia where he is witness to a conspiracy against the young king, Múisc Áir XII. The plotters plan to steal the ancient Sceptre of King Ottokar, symbol of the new king’s right to rule. Should the plot succeed, the king will lose his crown and his country will face invasion. With traitors at every turn, can Tintin help the king before it’s too late?

ASTERIX igCOILL CINSEALACHTA written by René Goscinny and Albert Uderzo and translated by Gabriel Rosenstock, published by Dalen Éireann – Asterix and his fellow Gaulish villagers stand between Rome and ancient-world domination. Caesar wants rid of these troublesome Gauls and plans to plant their corner of the Empire with Roman settlers. But Asterix and his friends stubbornly stand their ground —until money begins to speak louder than words. Before long, disharmony is rife amongst the Gaulish villagers and Caesar’s plan seems on the verge of success. Is it too late for the Gauls to realise their whole existence is threatened by the Roman plantation? 

NICOLÁS BEAG: EACHTRAÍ written by John René Goscinny and Jean-Jacques Sempé and translated by Séamus Ó Coileáin, published by Dalen Éireann – This is Nioclás Beag, the energetic, amusing and endearing schoolboy who’s always in some kind of trouble. Whether at home or at school, Nioclás and his friends are caught up in a series of hilarious escapades that always result in confusion. Brought to life by René Goscinny, the prolific author of Asterix, and renowned illustrator Jean-Jacques Sempé, his adventures and exploits have delighted readers all over the world, and are now available to be read, re-read, and loved forever in Irish. 

AR LUCH AGUS AR DHUINE written by John Steinbeck and translated by Colmcille Ó Monacháin, published by Leabhar Breac Of Mice and Men is one of the most powerful stories written by John Steinbeck. There is the roughness, and the mysticism and the contempt, but kindness and love dominate the story. It is a short story but readers will remember it for a long time. This short novel translated by Colmcille Ó Monacháin is one of the finest literary translations published in many a long year. 

 • The Irish Publishing Awards are funded by Foras na Gaeilge. 
 • An tOireachtas is a lead organization in the Irish-Language sector charged with ‘Organising & Promoting Events as Gaeilge & Establishing Irish-Language Networks’. 
 • Oireachtas Literary Competitions were established in 1897 and provide a platform for Irish-language writing today. Some of the greatest Irish writers of the last century are past winners, Pádraig Mac Piarais, Máirtín Ó Cadhain and Nuala Ní Dhomhnaill. 
 • The national arts and culture festival, Oireachtas na Samhna, established in 1897, is the annual showcase event organized by An tOireachtas. The festival has been held without fail every year since 1939 – no Oireachtas festival was held in the early years of the new Irish State as many of the organisers were involved in the new political landscape of the time in Ireland. 
 • An tOireachtas organizes and promotes an extensive calendar of events, including the Annual Oireachtas Media Awards, to celebrate excellence in the Irish language media; the Oireachtas Literary Competitions, to promote new Irish writing; and a series of sporting, cultural and arts events in various locations throughout the 32 counties. 
 • All up to date information regarding our events is available online at www.antoireachtas.ie.